snovitra-60mg-xl-tabletki
  • snovitra-60mg-xl-tabletki
  • snovitra-60mg-tabletki-blister

Snovitra 60mg

165,00 zł
Brutto

Producent: Dharam.

Opakowanie zawiera: 10 Tabletek.

Składnik leku Vardenafil 60mg.

Zniżki cenowe już od 2 opakowań.

Snovitra strong 60mg - Leki na potencje dla Panów.

Minimalne zamówienie to jedno opakowanie, zawierające 10 tabletek leku.

W przypadku chęci zamówienia więcej niż 10 opakowań prosi o kontakt - oferujemy bardzo duże upusty cenowe.

Rabaty ilościowe

Ilość Cena Oszczędzasz
2 160,00 zł Aż do 10,00 zł
3 155,00 zł Aż do 30,00 zł
4 150,00 zł Aż do 60,00 zł
5 145,00 zł Aż do 100,00 zł
6 143,00 zł Aż do 132,00 zł
7 141,00 zł Aż do 168,00 zł
8 139,00 zł Aż do 208,00 zł
9 137,00 zł Aż do 252,00 zł
10 135,00 zł Aż do 300,00 zł
Ilość

Snovitra XL 60mg.Co to jest lek Snovitra XL 60mg?


Lek z grupy inhibitorów fosfodiesterazy cGMP stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji.


Co zawiera i jak działa lek Snovitra XL 60mg.


Substancją czynną preparatu jest wardenafil. Jest on stosowany doustnie w celu poprawy erekcji u mężczyzn z zaburzeniami ich wzwodu. W warunkach naturalnych, tj. z pobudzeniem seksualnym, wardenafil przywraca prawidłowy wzwód w wyniku zwiększenia napływu krwi do prącia. Erekcja prącia jest procesem hemodynamicznym. Podczas pobudzenia seksualnego dochodzi do uwalniania tlenku azotu. Związek ten aktywuje enzym cyklazę guanylową, co prowadzi do zwiększenia stężenia cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w ciałach jamistych.
To z kolei powoduje rozkurcz mięśni gładkich pozwalający na większy napływ krwi do prącia. Stężenie cGMP zależy od szybkości jego syntezy z udziałem cyklazy guanylowej oraz od szybkości jego rozpadu przez hydrolizujące cGMP fosfodiesterazy (PDE). Wardenafil silnie i selektywnie blokuje fosfodiesterazę 5 (PDE5), specyficzną wobec cGMP. Hamuje zatem rozpad cGMP i na tej drodze zwiększa jego stężenie. Wardenafil znacznie nasila działanie endogennego tlenku azotu w ciałach jamistych wskutek hamowania PDE5. Gdy w wyniku pobudzenia seksualnego dochodzi do uwolnienia tlenku azotu, hamowanie PDE5 przez wardenafil powoduje zwiększenie stężenia cGMP w ciałach jamistych. Pobudzenie seksualne jest konieczne do wystąpienia korzystnych efektów leczniczych wardenafilu.


Wardenafil powoduje łagodne i przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego, które w większości przypadków nie ma znaczenia klinicznego.


Preparat szybko się wchłania po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie we krwi po upływie 30–120 minut. Przenika do tkanek, w 95 % wiąże się z białkami osocza. Wydalany jest głównie w postaci metabolitów, przede wszystkim z kałem (91–95% dawki), w niewielkim odsetku z moczem.


Kiedy stosować lek Snovitra XL 60mg.


Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn.
Do skutecznego działania leku niezbędna jest stymulacja seksualna.
Preparat nie jest wskazany do stosowania u kobiet.


Kiedy nie stosować tego preparatu?


Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: równoległe stosowanie azotanów lub donorów tlenku azotu w jakiejkolwiek postaci, ciężka niewydolność wątroby, schyłkowa niewydolność nerek wymagająca leczenia dializami, niedociśnienie tętnicze (<90/50 mm Hg), niedawno przebyty udar mózgu lub zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, wrodzone choroby zwyrodnieniowe siatkówki (np. retinopatia barwnikowa), równoległe stosowanie silnych inhibitorów izoenzymu CYP3A4 (rytonawir, indynawir, a u mężczyzn po 75. roku życia także ketokonazolu lub itrakonazolu stosowanego doustnie).
Nie należy stosować preparatu u osób, które utraciły wzrok w jednym oku z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Nie należy zazwyczaj stosować u osób, u których aktywność seksualna jest niewskazana (np. niestabilna dławica piersiowa, ciężka niewydolność serca).


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Snovitra XL 60mg?


Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed podjęciem decyzji o leczeniu farmakologicznym lekarz powinien zdiagnozować u pacjenta zaburzenia erekcji i określić ich przyczyny. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji konieczna jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego.
Jednoczesne przyjmowanie preparatu z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym może powodować zwiększenie jego stężenia w osoczu; należy unikać takiego połączenia.
Ze względu na brak badań nie zaleca się stosowania preparatu w skojarzeniu z innymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu.
Należy zachować ostrożność, stosując preparat u osób z chorobami predysponującymi do priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka) lub anatomicznymi zniekształceniami prącia (np. wygięcie, zwłóknienie ciał jamistych, choroba Peyroniego).

U osób stosujących równoelgle α-adrenolityki dawka początkowa preparatu powinna wynosić 5 mg, a jego podawanie można rozpocząć dopiero po ustaleniu leczenia α-adrenolitykami. Jeżeli stosowanym α-adrenolitykiem jest tamsulozyna lub alfuzosyna, wardenafil można podawać w dowolnym momencie; w przypadku innych α-adrenolityków należy zachować odstęp między ich podaniem a zastosowaniem preparatu. U osób, które stosują już wardenafil, leczenie α-adrenolitykami należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki.
Należy unikać stosowania preparatu u osób, u których występują czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, np. z hipokaliemią, wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, stosujących jednocześnie leki przeciwarytmiczne z klasy Ia (np. chinidyna, prokainamid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol).
W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
Preparat nie wykazuje działania przeciwagregacyjnego, jednakże w dużych stężeniach (przewyższających stężenia terapeutyczne) nasila przeciwagregacyjne działanie donora tlenku azotu – nitroprusydku sodowego.
Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u osób z zaburzeniami krzepnięcia oraz u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka; przed zastosowaniem lekarz oceni stosunek korzyści do ryzyka.
Nie należy stosować preparatu u osób do 18. roku życia.


Dawkowanie leku Snovitra XL 60mg.


Preparat ma postać tabletek powlekanych lub tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli :
Tabletki powlekane:
Przyjęcie leku w trakcie posiłku wysokotłuszczowego może spowodować opóźnienie początku jego działania. Zwykle stosuje się 10 mg; w zależności od skuteczności i tolerancji leku dawka może zostać zwiększona maksymalnie do 20 mg lub zmniejszona do 5 mg;
Preparatu nie należy stosować częściej niż 1 raz na dobę.
Tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej:
Zwykle stosuje się 10 mg.


Czy można stosować Snovitra XL 60mg w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Wardenafil jest metabolizowany głównie w wątrobie przez enzymy cytochromu P-450 – izoformę CYP3A4 oraz w mniejszym stopniu - CYP3A5 i CYP2C; z tego względu inhibitory tych izoenzymów mogą zwiększać jego stężenie w osoczu.


Nie należy stosować równolegle:


· z azotanami; wardenafil nasila ich działanie hipotensyjne
· z inhibitorami proteazy wirusa HIV, takimi jak rytonawir i indinawir (jest to przeciwwskazane)
· z ketokonazolem lub itrakonazolem; (jest to przeciwwskazane jest u mężczyzn po 75. roku życia.
Nie zaleca się równoległego stosowania z silnymi inhibitorami CYP3A4 (m.in. rytonawir, indynawir, itrakonazol, podawany doustnie ketokonazol), a w mniejszym stopniu także erytromycyna, klarytromycyna i sok grejpfrutowy; mogą one zwiększać stężenie wardenafilu w osoczu, nasilając jego działania niepożądane; w przypadku erytromycyny lub klarytromycyny konieczne jest zmniejszenie dawki wardenafilu.
Równoległe stosowanie wardenafilu z α-adrenolitykami może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego.
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych u osób z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, leczonych tamsulozyną, terazosyną lub alfuzosyną stwierdzono, że równoległe stosowanie wardenafilu i leków blokujących receptory α-adrenergiczne można rozpocząć tylko wówczas, gdy leczenie α-adrenenolitykami jest ustalone, stosowanie wardenafilu należy wówczas rozpocząć od dawki 5 mg, należy również zachować odstęp między podaniem dawek obu leków. Wardenafil można zastosować w dowolnym momencie, niezależnie od przyjmowania tamsulozyny lub alfuzosyny. W przypadku jednoczesnego stosowania innych leków blokujących receptory α-adrenergiczne oraz wardenafilu należy zachować odstęp pomiędzy podaniem obu leków.
Nie występują istotne klinicznie interakcje z warfaryną, ranitydyną, cymetydyną, digoksyną, glibenklamidem, alkoholem, kwasem acetylosalicylowym, inhibitorami ACE, β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi, pochodnymi sulfonylomocznika, metforminą, ani słabymi inhibitorami CYP3A4.
U chorych na nadciśnienie tętnicze stosowanie preparatu równolegle z nifedypiną o przedłużonym działaniu powoduje dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego i zwiększenie częstotliwości rytmu serca.
Ze względu na wydłużanie przez wardenafil odstępu QTc, zaleca się unikanie stosowania leku u pacjentów z określonymi czynnikami ryzyka, np. z hipokaliemią, wrodzonym zespołem wydłużonego QT, stosujących jednocześnie leki przeciwarytmiczne z klasy Ia (np. chinidyna, prokainamid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol).


Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Jak każdy lek, również Levitra może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.


Działania niepożądane są przemijające, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.
Bardzo często może wystąpić :
ból głowy.
Często mogą wystąpić: zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność.
Niezbyt często mogą wystąpić: obrzęk alergiczny, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia snu, senność, parestezje, zaburzenia czucia, nieprawidłowe widzenie, przekrwienie oczu, nieprawidłowe rozróżnianie barw, ból i dyskomfort oka, światłowstręt, szum w uszach, tachykardia, kołatanie serca, duszność, uczucie zatkanego nosa, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie żołądka, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zwiększenie aktywności aminotransferaz, rumień, wysypka, ból pleców, zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej i aminotransferaz, rumień, wysypka, ból pleców, ból mięśni, zwiększona sztywność i skurcz mięśni, nasilone erekcje, złe samopoczucie.

Rzadko mogą wystąpić: zapalenie spojówek, reakcje alergiczne, niepokój, omdlenie, napad drgawkowy, amnezja, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, nasilone łzawienie, zawał serca, tachyarytmia komorowa, dławica piersiowa, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, krwawienie z nosa, zwiększenie aktywności GGT, nadwrażliwość na światło, priapizm, ból w klatce piersiowej.
Ponadto z nieznaną częstością mogą wystąpić: nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, zaburzenia widzenia, nagła utrata słuchu, krwiomocz, krwawienie z prącia, hematospermia. Po wprowadzeniu na rynek innego produktu leczniczego z tej samej grupy donoszono o występowaniu udaru krwotocznego, zawału serca, nagłego zgonu sercowego, przemijających epizodów niedokrwienia, komorowych zaburzeń rytmu serca.

Skutki uboczne występują u zaledwie u 2%  przebadanych pacjentów. Pomimo wielu efektów ubocznych, Snovitra XL 60mg nadal jest  bezpiecznym produktem.

Lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Najodpowiedniejsza temperatura przechowywania to 15 - 25 st. C, w ciemnym i suchym miejscu.

Nie używać po upływie daty ważności zamieszczonej na opakowaniu.

 

Gwarantujemy niezapomniane chwile i upojne noce dzięki tabletkom Snovitra XL 60mg tylko od KAMAGRA.NET.PL - Twoja  rzetelna apteka.

Konkretne referencje

Komentarze

Oceń 

2020-01-30

Snovitra 60mg

Polecam , zawsze kupowalem 40mg byla bardzo dobra , tej 60mg jeszcze nie testowałem .

Napisz swoją opinię

Snovitra 60mg

Producent: Dharam.

Opakowanie zawiera: 10 Tabletek.

Składnik leku Vardenafil 60mg.

Zniżki cenowe już od 2 opakowań.

Snovitra strong 60mg - Leki na potencje dla Panów.

Minimalne zamówienie to jedno opakowanie, zawierające 10 tabletek leku.

W przypadku chęci zamówienia więcej niż 10 opakowań prosi o kontakt - oferujemy bardzo duże upusty cenowe.

Napisz swoją opinię