vidalista-60-mg-tabletki-pudelko
  • vidalista-60-mg-tabletki-pudelko
  • vidalista-60-mg-tabletki-blister-przod
  • vidalista-60-mg-tabletki-blister-tyl

Vidalista 60mg

149,00 zł
Brutto

Producent: Centurion Laboratories.

Opakowanie zawiera: 10 Tabletek, pudełko, ulotka.

Zniżki cenowe już od 2 opakowań.

Minimalne zamówienie to jedno opakowanie, zawierające 10 tabletek leku.

W przypadku chęci zamówienia więcej niż 10 opakowań prosi o kontakt - oferujemy bardzo duże upusty cenowe.

Rabaty ilościowe

Ilość Cena Oszczędzasz
2 144,00 zł Aż do 10,00 zł
3 139,00 zł Aż do 30,00 zł
4 134,00 zł Aż do 60,00 zł
5 129,00 zł Aż do 100,00 zł
6 127,00 zł Aż do 132,00 zł
7 125,00 zł Aż do 168,00 zł
8 123,00 zł Aż do 208,00 zł
9 121,00 zł Aż do 252,00 zł
10 119,00 zł Aż do 300,00 zł
Ilość

Czym jest Vidalista 60 mg Tadalafil ?? (szczegółowy opis)Wybiórczy- inhibitor odwracalny  fosfodiesterazy cGMP typu 5 ( PDE5 ). PDE5 jest enzymem znajdującym się w naczyiach krwionośnych oraz mięśniach gładkich ciał jamistych, , trzewi,nerkach, mięśniach szkieletowych, płytkach krwi, płucach i móżdżku. Zablokowanie aktywności PDE5 przez tadalafil powoduje zwiększenie jego stężenia cGMP w ciałach jamistych  prącia po miejscowym uwolnieniu związku tlenku azotu poprzez stymulacje seksualną, a następnie rozkurcz tych mięśni gładkich i napływ większej ilośći krwi do tkanek prącia, doprowadzając do erekcji. Zahamowanie aktywności PDE5 w mięśniach gładkich płuc i ich naczyń krwionośnych  powoduje zwiększenie stężenia cGMP, w wyniku czego mięśnie  naczyń krwionośnych gładkie rozluźniają się i następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych płuc. Powinowactwo względem innych fosfodiesteraz jest znacznie zmniejszone: w stosunku do PDE1 , PDE2 , PDE4 (występujących w mózgu, sercu, wątrobie, naczyniach krwionośnych,  i w innych narządach), PDE3 (występującej w naczyniach krwionośnych i sercu i ), PDE7, PDE8, PDE9 i PDE10 – ponad 11 000 razy, a w stosunku do PDE6 ( występującej w siatkówce naszego oka ) – ok. 800 razy. Maksymalne stężenie leku w osoczu osiąga się po upływie 2–4 h od podania, nie określono tez dostępności biologicznej po podaniu p.o. Pokarm ani tez pora przyjmowania leku nie wpływają na szybkość wchłaniania i ilość wchłoniętego tadalafilu. Lek przenika aż do tkanek, 94% dawki wiąże się z białkami osocza, wartość ta nie zmienia się u chorych na niewydolność nerek. Mniej niż 0,0005 % podanej dawki  tadalafilu pojawia się w nasieniu osób normalnie zdrowych. Tadalafil jest metabolizowany głównie poprzez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450, średni t1/2 u zdrowych osób wynosi 17–18 h. Tadalafil jest wydalany głównie w postaci nieaktywnych metabolitów, przede wszystkim z kałem ( ok. 60% dawki ) w mniejszym stopniu z moczem ( ok. 35% dawki ). Lek charakteryzuje się liniową farmakokinetyką w zakresie dawek 2,5 – 20 mg.
Wskazania do stosowania Vidalista 60 mg :

Przede wszystkim leczenie zaburzeń erekcji . Leczenie objawów małego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego . Leczenie  nadciśnienia tętniczego płucnego klasy II i III według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, w celu poprawy zdolności wysiłkowej u dorosłych i ludzi w podeszłym wieku, wykazano tez skuteczność tadalafilu w leczeniu tętniczego idiopatycznego nadciśnienia płucnego oraz  nadciśnienia tętniczego płucnego związanego z kolagenowym schorzeniem naczyń krwionośnych.


Przeciwwskazania do stosowania Vidalista 60 mg :

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu (tadalafil),  serca zawał przebyty w ostatnich 80 dniach, niedociśnienie (<90/50 mm Hg), równoczesne spożywanie donorów tlenku azotu lub azotanów we wszystkich postaciach . Nie mozna tez stosować u osób, które utraciły widzenie w jednym oku z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego , niezależnie od tego czy miało to też związek z wcześniejszym stosowaniem inhibitora PDE5 . W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skontaktować się ze specjalistą . W leczeniu zaburzeń erekcji oraz łagodnego i małego rozrostu gruczołu krokowego również udar mózgu przebyty w ostatnich 5 miesiącach , niewydolność serca i zastawki II stopnia wg NYHA w okresie ostatnich 7 miesiącach , dławica piersiowa niestabilna , dławicowe bóle podczas stosunków seksualnych, niekontrolowane zaburzenia w biciu  serca ,  nadciśnienie tętnicze -niekontrolowane . Nie stosować u osób , u których przeciwwskazana jest aktywność płciowa . Nie wiadomo tez czy lek jest skuteczny w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów po odbytych zabiegach chirurgicznych  miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów . Przed rozpoczęciem leczenia małego rozrostu gruczołu krokowego należy wykluczyć raka prostaty oraz dokonać oceny wydolności krążeniowej pacjenta. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ze skladnikiem tadalafil 1 raz na dzien należy przeprowadzić ocenę kliniczną i rozważyć dostosowanie dawki leków na zmniejszenie ciśnienia . Z powodu zwiększonej ekspozycji na tadalafil, ograniczone doświadczenie kliniczne i brak możliwości zmiany dawki leku za pomocą dializy , nie zaleca się stosowania tadalafilu raz na dzień u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania pojedynczych dawek leku u osób z ciężką niewydolnością wątroby ( klasa C w skali Childa i Pugha ). Brak danych dotyczących stosowania tadalafilu raz na dzień u osób z niewydolnością wątroby , należy dokładnie ocenić stosunek korzyści do podjętego  ryzyka. Zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania silnych inhibitorów CYP 3A4. Nie stosować u osób poniżej osiemnastego roku życia . W leczeniu nadciśnienia płucnego, ze względu na brak przeprowadzonych badań , nie zaleca się stosowania u osób z - klinicznie istotną wadą zastawki dwudzielnej  i zastawki aorty , zaciskającym zapaleniem osierdzia , kardiomiopatią zastoinową lub restrykcyjną , istotnymi zaburzeniami czynności lewej i prawej komory serca, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca, objawową chorobą wieńcową serca lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jak również u osób ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki oka , w tym z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki oka. Leki rozszerzające  płucne naczynia mogą spowodować duże pogorszenie wydolności układu krążenia u pacjentów z zarostową chorobą żył płucnych , ze względu na brak badań nie zaleca się podawania tadalafilu u tych pacjentów . Gdy pojawią się objawy wskazujące na obrzęk płuc podczas zażywania tadalafilu , trzeba liczyć się z tym i wziąć pod uwagę możliwość jednoczesnego występowania zarostowej choroby żył w plucach . Ponieważ tadalafil może powodować przemijające obniżenie  tętniczego ciśnienia , należy starannie rozważyć stosowanie leku u pacjentów ze współistniejącymi dolegliwościami , takimi jak duże zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca , nadmierną utratą płynów , niedociśnieniem spowodowanym zaburzeniami układu autonomicznego lub niedociśnieniem w fazie spoczynku . Nie zaleca się stosowania u osób z  ciężką niewydolnością wątroby ( klasa C wg klasyfikacji Childa i Pugha) oraz z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek . W leczeniu płucnego nadciśnienia nie zaleca się równoległego stosowania z silnymi inhibitorami lub  induktorami CYP 3A4. Zachować ostrożność stosując lek równolegle z prostacykliną lub jej analogami . Nie udowodniono jednoznacznie skuteczności leczenia poprzez tadalafil u pacjentów przyjmujących bozentan . Niezależnie od wskazania , w którym stosuje się preparat tadalafil , należy poinformować leczonych , żeby natychmiast zasięgneli pomocy lekarskiej w przypadku, gdy erekcja utrzymuje się przez 5 godzin lub nawet dłużej. Należy zachować ostrożność , stosując lek u chorych z chorobami predysponującymi do priapizmu ( naprzykład : białaczka , szpiczak mnogi , niedokrwistość sierpowatokrwinkowa ) lub anatomicznymi zniekształceniami prącia ( naprzykład : zwłóknienie ciał jamistych , wygięcie, choroba Peyroniego ) . Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tadalafilu i doksazosyny . Ze względu na brak badań nie zaleca się terapii skojarzonej z innymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu, ani innymi inhibitorami PDE5 . Nie stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy , zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub pierwotnym niedoborem laktazy .


Równoległe stosowanie z ninnym substancjami :


Substancja o nazwie tadalafil nasila swoje działanie hipotensyjne azotanów , równoległe stosowanie z innymi tego typu substancjami jest przeciwwskazane . W sytuacjach wyjątkowych czyli zagrożenia życia azotany można zastosować 48 godzin po podaniu dawki ostatniej  tadalafilu , pod ścisłym nadzorem specjalisty i monitorując czynność naszego układu krążenia . Inhibitory izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 ( miedzy innymi , rytonawir , ketokonazol,  sakwinawir, erytromycyna , itrakonazol , klarytromycyna,  sok z grejpfruta ) mogą zwiększać stężenie tadalafilu w osoczu , podnosząc jego działania niepożądane przez nas . Induktory izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 ( miedzy innymi , fenytoina , karbamazepina , ryfampicyna , fenobarbital ,  ) mogą zmniejszać stężenie tadalafilu w osoczu i osłabiać jego działanie . Bozentan, substrat cytochromów  2C9 CYP i  3A4 CYP oraz umiarkowany induktor cytochromów 3A4  i c max o 28% w przypadku częstego skojarzonego podawania , nie wykazano jednoznacznie skuteczności tadalafilu u badanych przyjmujących bozentan . Tadalafil nie wpływa na ekspozycję ( AUC i c max )  bozentanu . Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania innych antagonistów receptora endoteliny - 1 i tadalafilu . Tadalafil nie wpływa na aktywność cytochromu P-450 , w tym: w tym  3A4 CYP ,  1A2 CYP,  2D6 CYP,  2E1 CYP,  2C9 CYP i  2C19 CYP. Nie występują istotne klinicznie interakcje z warfaryną , acetylosalicylowym  kwasem , alkoholem . Po spożyciu alkoholu w dawce 0,6 g/kg  stwierdzono nasilenie występowania zawrotów głowy przy zmianie pozycji ciała i hipotensji ortostatycznej , nie obserwowano tego przy mniejszych dawkach alkoholu etylowego . Mimo iż tadalafil nie wykazywał istotnych klinicznie interakcji z lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym ( naprzykład leki blokujące kanały wapniowe , inhibitory ACE , b-adrenolityki ,  leki moczopędne , antagoniści receptora angiotensyny  2 ) ani z teofiliną , należy zachować ostrożność , stosując te leki równolegle z substancją zwaną tadalafilem . W razie jak istnieje  potrzeba codziennego stosowania substancji tadalafil należy dostosować dawki leków hipotensyjnych . Tadalafil może nasilać działanie hipotensyjne - adrenolityków , nie zaleca się równoległego stosowania z doksazosyną a w przypadku innych leków z tej grupy ( naprzykład  alfuzosyny i tamsulozyny ) należy zachować szczególną ostrożność , leczenie rozpocząć należy od najmniejszej dawki i stopniowo ją dostosowywać doswojego organizmu . Nie zaobserwowano dodatkowych działań niepożądanych podczas równoległego stosowania tadalafilu w dawce 5 mg 1 na dzień  i finasterydu , niemniej jednak należy zachować szczegółna ostrożność w przypadku stosowania inhibitorów  i tadalafilu . Tadalafil zwiększa dostępność biologiczną i terbutaliny etynyloestradiolu  . Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji tadalafilu z lekami przeciwcukrzycowymi . Tadalafil nie wpływa na stężenie warfaryny w osoczu ani na zmiany czasu protrombinowego , spowodowane przez sub. warfarynę . Nie zwiększa spowodowanego przez  acetylosalicylowy kwas wydłużenia czasu krwawienia . Tadalafil nie wpływa na zwiekszenie lub obniżenie stężenia alkoholu w krwioobiegu , nie zwiększa średniego spadku ciśnienia tętniczego wywołanego przez alkohol ani hamowania funkcji poznawczych . W przypadku spożycia równolegle z tadalafilem ilości alkoholu wynoszącej 0,6 g na kilogram nasy ciała . U niektórych osób występowało niedociśnienie ortostatyczne oraz zawroty głowy przy zmianie pozycji ustawienia ciała nie obserwowano tych zależności w przypadku spożycia mniejszych ilości alkoholu ( 0,5 gram na kilogram masy ciała ) .


Niepożądane działania :


Do działań niepożądanych zalicza sie  łagodny rozrost gruczołu krokowego i zaburzenia erekcji . Działania te są zawsze przemijające , zwykle o  umiarkowanym lub niewielkim nasileniu . Najczęściej występują  niestrawność , bóle głowy ,  ból pleców i ból mięśni , często także małe zaczerwienienie twarzy , przekrwienie błony śluzowej nosa,  choroba refluksowa przełyku , ból kończyn dolnych i górnych a  niezbyt często - reakcje nadwrażliwości , zawroty głowy , ból oczu , niewyraźne widzenie , szum w uszach , częstoskurcz , kołatanie serca ,  duszność , krwawienia z nosa , ból brzucha , wysypka, nadmierna potliwość , krwiomocz , krwotok z prącia, niedociśnienie i nadciśnienie tętnicze , krew w nasieniu, bóle w klatce piersiowej  rzadko:  udar , obrzęk naczynioruchowy , omdlenie, przemijające napady niedokrwienia , migrena ,  napady drgawek , przemijająca amnezja , ubytki pola widzenia , obrzęk powiek oczu , nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego , przekrwienie spojówek  , okluzja naczyń siatkówki , nagła głuchota , zawał serca , komorowe zaburzenia rytmu serca , pokrzywka ,  niestabilna dławica piersiowa  , przedłużony czas wzwodu , priapizm , obrzęk twarzy , złuszczające zapalenie skóry , nagły zgon z przyczyn sercowych , Nadciśnienie płucne . Bardzo często : ból głowy, zaczerwienienie twarzy , zapalenie jamy nosowo-gardłowej ( w tym: w tym przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok, oraz zapalenie błony śluzowej nosa ) , nudności , niestrawność , pleców , ból mięśni , kończyn , często: reakcje nadwrażliwości  , migrena , omdlenie , niedostateczne widzenie , ból w klatce , kołatanie serca  , krwawienie z nosa , niedociśnienie tętnicze , wymioty , refluks przełykowo - żołądkowowy  , wysypka, nasilone krwawienia z macicy , obrzęk w obrębie twarzy . Niezbyt często : przemijająca amnezja , napady drgawek ,  szum w uszach , nagłe zgon sercowy , częstoskurcz  , pokrzywka , nadmierna potliwość , krwiomocz , priapizm , krwotok z prącia , krew w nasieniu . Dodatkowo  : nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego , obrzęk naczynioruchowy , udar mózgu , okluzja naczyń siatkówki , ubytki w polu widzenia , nagła utrata słuchu ,  komorowe zaburzenia rytmu serca i jego zawał  ,  złuszczające zapalenie skóry , przedłużony czas trwania wzwodu. W przypadku przedawkowania tadalafilu należy bardzo szybko skontaktować sie ze specjalistą lub wezwać odpowiednie służby medyczne .Dawkowanie Vidalista 60 mg :


Leczenie w zaburzeniach erekcji . Dawkowanie u dorosłych -  zalecana przyjmowana dawka początkowa wynosi 20 mg w razie potrzeby dawkę trzeba  zwiększyć do 40 mg . Lek należy przyjmować na co najmniej 40 min przed planowaną seksualną aktywnością . Początek działania występuje po 16–30 min i utrzymuje się od 12 do nawet 36 godzin . Nie należy przyjmować tadalafilu  częściej niż jeden raz na dobe . Lek można przyjmować niezależnie od pory dnia czy  posiłku oraz  nie zaleca się codziennego stałego przyjmowania dawek 20 czy 40 mg . U osób, które przewidują częste stosowanie leku ( to znaczy  co najmniej 5 razy na tydzien ) należy rozważyć używanie  mniejszych dawek tadalafilu  . Zalecana dawka 20 mg na dzien  codziennie o tej samej porze dnia . W zależności od tolerancji dawkę można zmniejszyć do 10 mg na dobę . Okresowo należy oceniać celowość stałego przyjmowania leku w schemacie jeden raz na dobę przy leczeniu  łagodnego rozrostu gruczołu krokowego . U osób źle tolerujących dawkę 10 mg na dzień trzeba rozważyć alternatywne leczenie . U osób w sędziwym wieku lub chorych na cukrzycę nie ma konieczności modyfikacji dawkowania . U osób z upośledzeniem czynności wątroby zaleca się dawkę maksymalna dawke 20 mg , brak jest tez  badań dotyczących stosowania tadalafilu u osób z  niewydolnością wątroby .  U osób z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania , u osób z ciężkim upośledzeniem czynności nerek maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg , nie zaleca się natomiast stosowania w schemacie jeden raz dziennie.Jednym słowem mówiąc najlepiej jak zasięgniemy porady specjalisty przed zastosowaniem leków z tadalafilm o zwiększonej dawce .


Warunki do stosowania Vidalista 60 mg :


Vidalista 60mg pomaga osiągnąć erekcję tylko i wyłącznie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego . Ze względu na możliwe wystąpienie zawrotów głowy lub bólu , pacjent powinni być świadomy swojej reakcji na tadalafil , zanim przystąpi do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi urządzeń mechanicznych .


Kilka słów o producencie Vidalista 60 mg  Centurion Laboratories .Profil znanej Indyjskiej firmy Centurion Laboratories za zadanie ma zdobyć miejsce wśród najlepszych światowych producentów , dostawców i eksporterów leków przeciwbólowych , na potencje , łysienie , dolegliwości żołądkowo-jelitowych , antybakteryjnych , maści antyseptycznych , na wysokie ciśnienie krwi , ziołowych kremów do skóry , witamin i produktów mineralnych . Koronowany prestiżową certyfikacją ISO 9001: 2000, WHO-GMP, awansują w branży z najlepszą jakością , skutecznością i bezpieczeństwem w produkcji leków przeciwbólowych oraz na dostarczanie świadczeń zdrowotnych i medycznych . Są one pakowane przy użyciu zautomatyzowanych maszyn i procesów , co zapewnia zachowanie oryginalnej wartości leczniczej . Wszystkie ich skuteczne leki farmaceutyczne są eksportowane na cały świat . Z zaangażowaniem w służbę bractwu medycznemu szukają nowych sposobów ulepszania swoich produktów . W naszym dziale leków na potencje produkują z najlepsza starannością i zachowaniem norm Światowej Organizacji Zdrowia takie produkty jak Cenforce 100,150,200 miligram z czynnym składnikiem sildenafil . W swojej ofercie posiadają również leki na poprawe potencji ze skladnikami czynnymi takimi jak tadalafil (Vidalista 20,40,60 mg.) , verdenafil (Vilitra 20,40,60 mg.) , dapoxetine Vriligy (30,60,90mg.)

29

Konkretne referencje

Komentarze

Oceń 

2020-02-08

Vidalista to uk

Everything got original and with a good price.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Polecam

Polecam ten lek jest jajbardziej działajacy na mój organizm.

Oceń 

2020-02-08

60

Wszystko super skompletowane i dostarczone.

Oceń 

2020-02-08

Vida 60 - mocna

Pełen profesjonalizm

Oceń 

2020-02-08

Kot

Najlepszy to mało powiedziane i po dużej ilości alkoholu działa jak zły ;0

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Tada

Bardzo polecam ten lek naprawde uratował moje malżeństwo...

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Tadalafil 60

Jestem stałym klientem tej apteki zawsze otrzymuje to co zamówiłem i ze wzgledu na wielkośc zamówień daja mi czasem gratisa na spróbowanie. Dużo sie mówi lewym towarze w internecie , ale to nie u kamagra.nety.pl . Polecam zawsze znajdziesz cos dla siebie bo mają największy wybór .

Oceń 

2020-02-08

Super

Dobry- polecam.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Tadalafil

Polecam - bardzo dobry lek.

Oceń 

2020-02-08

Centurion

Bardzo dobry Srodek i dostawa na czas .

Oceń 

2020-02-08

tabletki

Wszystko przebieglo prawidlowo,tylko nastepnym razem przesylka na paczkomat, zero stania w kolejce na poczcie.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Bardzo dobry

Końska dawka , działało na mnie 2 dni
Polecam brać po pól !!!
i dobra cena.

Napisz swoją opinię

Vidalista 60mg

Producent: Centurion Laboratories.

Opakowanie zawiera: 10 Tabletek, pudełko, ulotka.

Zniżki cenowe już od 2 opakowań.

Minimalne zamówienie to jedno opakowanie, zawierające 10 tabletek leku.

W przypadku chęci zamówienia więcej niż 10 opakowań prosi o kontakt - oferujemy bardzo duże upusty cenowe.

Napisz swoją opinię