vidalista-60-mg-tabletki-pudelko
  • vidalista-60-mg-tabletki-pudelko
  • vidalista-60-mg-tabletki-blister-przod
  • vidalista-60-mg-tabletki-blister-tyl

Vidalista 60mg

149,00 zł
Brutto

Producent: Centurion Laboratories.

Opakowanie zawiera: 10 Tabletek, pudełko, ulotka.

Zniżki cenowe już od 2 opakowań.

Minimalne zamówienie to jedno opakowanie, zawierające 10 tabletek leku.

W przypadku chęci zamówienia więcej niż 10 opakowań prosi o kontakt - oferujemy bardzo duże upusty cenowe.

Rabaty ilościowe

Ilość Cena Oszczędzasz
2 144,00 zł Aż do 10,00 zł
3 139,00 zł Aż do 30,00 zł
4 134,00 zł Aż do 60,00 zł
5 129,00 zł Aż do 100,00 zł
6 127,00 zł Aż do 132,00 zł
7 125,00 zł Aż do 168,00 zł
8 123,00 zł Aż do 208,00 zł
9 121,00 zł Aż do 252,00 zł
10 119,00 zł Aż do 300,00 zł
Ilość

Czym jest Vidalista 60 mg Tadalafil ?? (szczegółowy opis)Wybiórczy- inhibitor odwracalny  fosfodiesterazy cGMP typu 5 (PDE5). PDE5 jest enzymem znajdującym się w naczyiach krwionośnych oraz mięśniach gładkich ciał jamistych, trzewi,nerkach, mięśniach szkieletowych, płytkach krwi, płucach i móżdżku. Zablokowanie aktywności PDE5 przez tadalafil powoduje zwiększenie jego stężenia cGMP w ciałach jamistych  prącia po miejscowym uwolnieniu związku tlenku azotu poprzez stymulacje seksualną, a następnie rozkurcz tych mięśni gładkich i napływ większej ilośći krwi do tkanek prącia, doprowadzając do erekcji. Zahamowanie aktywności PDE5 w mięśniach gładkich płuc i ich naczyń krwionośnych  powoduje zwiększenie stężenia cGMP, w wyniku czego mięśnie  naczyń krwionośnych gładkie rozluźniają się i następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych płuc. Powinowactwo względem innych fosfodiesteraz jest znacznie zmniejszone: w stosunku do PDE1 , PDE2 , PDE4 (występujących w mózgu, sercu, wątrobie, naczyniach krwionośnych,  i w innych narządach), PDE3 (występującej w naczyniach krwionośnych i sercu i ), PDE7, PDE8, PDE9 i PDE10 – ponad 11 000 razy, a w stosunku do PDE6 ( występującej w siatkówce naszego oka ) – ok. 800 razy. Maksymalne stężenie leku w osoczu osiąga się po upływie 2–4 h od podania, nie określono tez dostępności biologicznej po podaniu p.o. Pokarm ani tez pora przyjmowania leku nie wpływają na szybkość wchłaniania i ilość wchłoniętego tadalafilu. Lek przenika aż do tkanek, 94% dawki wiąże się z białkami osocza, wartość ta nie zmienia się u chorych na niewydolność nerek. Mniej niż 0,0005 % podanej dawki  tadalafilu pojawia się w nasieniu osób normalnie zdrowych. Tadalafil jest metabolizowany głównie poprzez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450, średni t1/2 u zdrowych osób wynosi 17–18 h. Tadalafil jest wydalany głównie w postaci nieaktywnych metabolitów, przede wszystkim z kałem ( ok. 60% dawki ) w mniejszym stopniu z moczem ( ok. 35% dawki ). Lek charakteryzuje się liniową farmakokinetyką w zakresie dawek 2,5 – 20 mg.
Wskazania do stosowania Vidalista 60 mg :

Przede wszystkim leczenie zaburzeń erekcji. Leczenie objawów małego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Leczenie  nadciśnienia tętniczego płucnego klasy II i III według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, w celu poprawy zdolności wysiłkowej u dorosłych i ludzi w podeszłym wieku, wykazano tez skuteczność tadalafilu w leczeniu tętniczego idiopatycznego nadciśnienia płucnego oraz  nadciśnienia tętniczego płucnego związanego z kolagenowym schorzeniem naczyń krwionośnych.


Przeciwwskazania do stosowania Vidalista 60 mg :

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu (tadalafil), serca zawał przebyty w ostatnich 80 dniach, niedociśnienie (<90/50 mm Hg), równoczesne spożywanie donorów tlenku azotu lub azotanów we wszystkich postaciach. Nie mozna tez stosować u osób, które utraciły widzenie w jednym oku z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, niezależnie od tego czy miało to też związek z wcześniejszym stosowaniem inhibitora PDE5. W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skontaktować się ze specjalistą. W leczeniu zaburzeń erekcji oraz łagodnego i małego rozrostu gruczołu krokowego również udar mózgu przebyty w ostatnich 5 miesiącach , niewydolność serca i zastawki II stopnia wg NYHA w okresie ostatnich 7 miesiącach, dławica piersiowa niestabilna , dławicowe bóle podczas stosunków seksualnych, niekontrolowane zaburzenia w biciu  serca,  nadciśnienie tętnicze -niekontrolowane.

Nie stosować u osób, u których przeciwwskazana jest aktywność płciowa. Nie wiadomo tez czy lek jest skuteczny w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów po odbytych zabiegach chirurgicznych  miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów. Przed rozpoczęciem leczenia małego rozrostu gruczołu krokowego należy wykluczyć raka prostaty oraz dokonać oceny wydolności krążeniowej pacjenta. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku ze skladnikiem tadalafil 1 raz na dzien należy przeprowadzić ocenę kliniczną i rozważyć dostosowanie dawki leków na zmniejszenie ciśnienia. Z powodu zwiększonej ekspozycji na tadalafil, ograniczone doświadczenie kliniczne i brak możliwości zmiany dawki leku za pomocą dializy, nie zaleca się stosowania tadalafilu raz na dzień u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania pojedynczych dawek leku u osób z ciężką niewydolnością wątroby ( klasa C w skali Childa i Pugha ). Brak danych dotyczących stosowania tadalafilu raz na dzień u osób z niewydolnością wątroby, należy dokładnie ocenić stosunek korzyści do podjętego  ryzyka. Zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania silnych inhibitorów CYP 3A4. Nie stosować u osób poniżej osiemnastego roku życia. W leczeniu nadciśnienia płucnego, ze względu na brak przeprowadzonych badań, nie zaleca się stosowania u osób z - klinicznie istotną wadą zastawki dwudzielnej  i zastawki aorty, zaciskającym zapaleniem osierdzia, kardiomiopatią zastoinową lub restrykcyjną, istotnymi zaburzeniami czynności lewej i prawej komory serca, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca, objawową chorobą wieńcową serca lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym jak również u osób ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki oka , w tym z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki oka. Leki rozszerzające  płucne naczynia mogą spowodować duże pogorszenie wydolności układu krążenia u pacjentów z zarostową chorobą żył płucnych , ze względu na brak badań nie zaleca się podawania tadalafilu u tych pacjentów .
Gdy pojawią się objawy wskazujące na obrzęk płuc podczas zażywania tadalafilu, trzeba liczyć się z tym i wziąć pod uwagę możliwość jednoczesnego występowania zarostowej choroby żył w plucach. Ponieważ tadalafil może powodować przemijające obniżenie  tętniczego ciśnienia, należy starannie rozważyć stosowanie leku u pacjentów ze współistniejącymi dolegliwościami , takimi jak duże zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca, nadmierną utratą płynów, niedociśnieniem spowodowanym zaburzeniami układu autonomicznego lub niedociśnieniem w fazie spoczynku . Nie zaleca się stosowania u osób z  ciężką niewydolnością wątroby ( klasa C wg klasyfikacji Childa i Pugha) oraz z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek . W leczeniu płucnego nadciśnienia nie zaleca się równoległego stosowania z silnymi inhibitorami lub  induktorami CYP 3A4.

Zachować ostrożność stosując lek równolegle z prostacykliną lub jej analogami. Nie udowodniono jednoznacznie skuteczności leczenia poprzez tadalafil u pacjentów przyjmujących bozentan. Niezależnie od wskazania, w którym stosuje się preparat tadalafil, należy poinformować leczonych, żeby natychmiast zasięgneli pomocy lekarskiej w przypadku, gdy erekcja utrzymuje się przez 5 godzin lub nawet dłużej. Należy zachować ostrożność , stosując lek u chorych z chorobami predysponującymi do priapizmu ( naprzykład : białaczka, szpiczak mnogi, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa ) lub anatomicznymi zniekształceniami prącia ( naprzykład : zwłóknienie ciał jamistych, wygięcie, choroba Peyroniego ). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tadalafilu i doksazosyny.

Ze względu na brak badań nie zaleca się terapii skojarzonej z innymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu, ani innymi inhibitorami PDE5. Nie stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub pierwotnym niedoborem laktazy.


Równoległe stosowanie z ninnym substancjami :


Substancja o nazwie tadalafil nasila swoje działanie hipotensyjne azotanów , równoległe stosowanie z innymi tego typu substancjami jest przeciwwskazane. W sytuacjach wyjątkowych czyli zagrożenia życia azotany można zastosować 48 godzin po podaniu dawki ostatniej  tadalafilu, pod ścisłym nadzorem specjalisty i monitorując czynność naszego układu krążenia. Inhibitory izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 ( miedzy innymi , rytonawir , ketokonazol,  sakwinawir, erytromycyna , itrakonazol , klarytromycyna,  sok z grejpfruta ) mogą zwiększać stężenie tadalafilu w osoczu , podnosząc jego działania niepożądane przez nas. Induktory izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 (miedzy innymi: fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital) mogą zmniejszać stężenie tadalafilu w osoczu i osłabiać jego działanie. Bozentan, substrat cytochromów  2C9 CYP i  3A4 CYP oraz umiarkowany induktor cytochromów 3A4  i c max o 28% w przypadku częstego skojarzonego podawania, nie wykazano jednoznacznie skuteczności tadalafilu u badanych przyjmujących bozentan . Tadalafil nie wpływa na ekspozycję ( AUC i c max )  bozentanu.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania innych antagonistów receptora endoteliny - 1 i tadalafilu. Tadalafil nie wpływa na aktywność cytochromu P-450, w tym: w tym  3A4 CYP, 1A2 CYP, 2D6 CYP, 2E1 CYP,  2C9 CYP i  2C19 CYP. Nie występują istotne klinicznie interakcje z warfaryną, acetylosalicylowym  kwasem, alkoholem.
Po spożyciu alkoholu w dawce 0,6 g/kg stwierdzono nasilenie występowania zawrotów głowy przy zmianie pozycji ciała i hipotensji ortostatycznej , nie obserwowano tego przy mniejszych dawkach alkoholu etylowego. Mimo iż tadalafil nie wykazywał istotnych klinicznie interakcji z lekami stosowanymi w nadciśnieniu tętniczym (naprzykład leki blokujące kanały wapniowe, inhibitory ACE,
b-adrenolityki, leki moczopędne, antagoniści receptora angiotensyny 2) ani z teofiliną.
Należy zachować ostrożność, stosując te leki równolegle z substancją zwaną tadalafilem. W razie jak istnieje potrzeba codziennego stosowania substancji tadalafil należy dostosować dawki leków hipotensyjnych. Tadalafil może nasilać działanie hipotensyjne - adrenolityków, nie zaleca się równoległego stosowania z doksazosyną a w przypadku innych leków z tej grupy (naprzykład  alfuzosyny i tamsulozyny) należy zachować szczególną ostrożność a leczenie rozpocząć należy od najmniejszej dawki i stopniowo ją dostosowywać doswojego organizmu.
Nie zaobserwowano dodatkowych działań niepożądanych podczas równoległego stosowania tadalafilu w dawce 5 mg 1 na dzień  i finasterydu, niemniej jednak należy zachować szczegółna ostrożność w przypadku stosowania inhibitorów i tadalafilu. Tadalafil zwiększa dostępność biologiczną i terbutaliny etynyloestradiolu. Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji tadalafilu z lekami przeciwcukrzycowymi. Tadalafil nie wpływa na stężenie warfaryny w osoczu ani na zmiany czasu protrombinowego, spowodowane przez sub. warfarynę . Nie zwiększa spowodowanego przez  acetylosalicylowy kwas wydłużenia czasu krwawienia. Tadalafil nie wpływa na zwiekszenie lub obniżenie stężenia alkoholu w krwioobiegu , nie zwiększa średniego spadku ciśnienia tętniczego wywołanego przez alkohol ani hamowania funkcji poznawczych. W przypadku spożycia równolegle z tadalafilem ilości alkoholu wynoszącej 0,6 g na kilogram nasy ciała. U niektórych osób występowało niedociśnienie ortostatyczne oraz zawroty głowy przy zmianie pozycji ustawienia ciała nie obserwowano tych zależności w przypadku spożycia mniejszych ilości alkoholu ( 0,5 gram na kilogram masy ciała ).


Niepożądane działania :


Do działań niepożądanych zalicza się łagodny rozrost gruczołu krokowego i zaburzenia erekcji. Działania te są zawsze przemijające , zwykle o  umiarkowanym lub niewielkim nasileniu.
Najczęściej występują : niestrawność, bóle głowy, ból pleców i ból mięśni, często także małe zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, choroba refluksowa przełyku, ból kończyn dolnych i górnych

Niezbyt często
- reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, ból oczu, niewyraźne widzenie, szum w uszach, częstoskurcz, kołatanie serca, duszność, krwawienia z nosa, ból brzucha, wysypka, nadmierna potliwość, krwiomocz, niedociśnienie i nadciśnienie tętnicze, krew w nasieniu, bóle w klatce piersiowej.

Rzadko:  udar, obrzęk naczynioruchowy, omdlenie, przemijające napady niedokrwienia, migrena,  napady drgawek, przemijająca amnezja, ubytki pola widzenia, obrzęk powiek oczu, nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, przekrwienie spojówek, okluzja naczyń siatkówki, nagła głuchota, zawał serca, komorowe zaburzenia rytmu serca, pokrzywka,  niestabilna dławica piersiowa, przedłużony czas wzwodu, priapizm,obrzęk twarzy , złuszczające zapalenie skóry , nagły zgon z przyczyn sercowych , Nadciśnienie płucne.

Bardzo często : ból głowy, zaczerwienienie twarzy, zapalenie jamy nosowo-gardłowej (w tym: w tym przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok, oraz zapalenie błony śluzowej nosa) nudności, niestrawność, pleców, ból mięśni, kończyn, często: reakcje nadwrażliwości, migrena, omdlenie, niedostateczne widzeni, ból w klatce, kołatanie serca, krwawienie z nosa, niedociśnienie tętnicze, wymioty, refluks przełykowo - żołądkowowy, wysypka, przedłużony czas trwania wzwodu.

W przypadku przedawkowania tadalafilu należy bardzo szybko skontaktować sie ze specjalistą lub wezwać odpowiednie służby medyczne .


Dawkowanie Vidalista 60 mg :

Leczenie w zaburzeniach erekcji. Dawkowanie u dorosłych - zalecana przyjmowana dawka początkowa wynosi 20 mg w razie potrzeby dawkę trzeba  zwiększyć do 40 mg. Lek należy przyjmować na co najmniej 40 min przed planowaną seksualną aktywnością. Początek działania występuje po 16–30 min i utrzymuje się od 12 do nawet 36 godzin. Nie należy przyjmować tadalafilu częściej niż jeden raz na dobe. Lek można przyjmować niezależnie od pory dnia czy  posiłku oraz nie zaleca się codziennego stałego przyjmowania dawek 20 czy 40 mg. U osób, które przewidują częste stosowanie leku (to znaczy  co najmniej 5 razy na tydzien) należy rozważyć używanie mniejszych dawek tadalafilu. Zalecana dawka 20 mg na dzień codziennie o tej samej porze dnia.
W zależności od tolerancji dawkę można zmniejszyć do 10 mg na dobę. Okresowo należy oceniać celowość stałego przyjmowania leku w schemacie jeden raz na dobę przy leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
U osób źle tolerujących dawkę 10 mg na dzień trzeba rozważyć alternatywne leczenie. U osób w sędziwym wieku lub chorych na cukrzycę nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U osób z upośledzeniem czynności wątroby zaleca się dawkę maksymalna dawke 20 mg, brak jest tez badań dotyczących stosowania tadalafilu u osób z niewydolnością wątroby. U osób z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z ciężkim upośledzeniem czynności nerek maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg, nie zaleca się natomiast stosowania w schemacie jeden raz dziennie. Jednym słowem mówiąc najlepiej jak zasięgniemy porady specjalisty przed zastosowaniem leków z tadalafilm o zwiększonej dawce.


Warunki do stosowania Vidalista 60 mg :


Vidalista 60mg pomaga osiągnąć erekcję tylko i wyłącznie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
Ze względu na możliwe wystąpienie zawrotów głowy lub bólu, pacjent powinni być świadomy swojej reakcji na tadalafil, zanim przystąpi do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi urządzeń mechanicznych.


Kilka słów o producencie Vidalista 60 mg  Centurion Laboratories.


Profil znanej Indyjskiej firmy Centurion Laboratories za zadanie ma zdobyć miejsce wśród najlepszych światowych producentów, dostawców i eksporterów leków przeciwbólowych, na potencje, łysienie, dolegliwości żołądkowo-jelitowych, antybakteryjnych, maści antyseptycznych, na wysokie ciśnienie krwi, ziołowych kremów do skóry, witamin i produktów mineralnych.
Koronowany prestiżową certyfikacją ISO 9001: 2000, WHO-GMP, awansują w branży z najlepszą jakością, skutecznością i bezpieczeństwem w produkcji leków przeciwbólowych oraz na dostarczanie świadczeń zdrowotnych i medycznych. Są one pakowane przy użyciu zautomatyzowanych maszyn i procesów, co zapewnia zachowanie oryginalnej wartości leczniczej. Wszystkie ich skuteczne leki farmaceutyczne są eksportowane na cały świat. Z zaangażowaniem w służbę bractwu medycznemu szukają nowych sposobów ulepszania swoich produktów. W naszym dziale leków na potencje produkują z najlepsza starannością i zachowaniem norm Światowej Organizacji Zdrowia takie produkty jak Cenforce 100,150,200 miligram z czynnym składnikiem sildenafil. W swojej ofercie posiadają również leki na poprawe potencji ze skladnikami czynnymi takimi jak tadalafil (Vidalista 20,40,60 mg.), verdenafil (Vilitra 20,40,60 mg.), dapoxetine Vriligy (30,60,90mg.)

29

Konkretne referencje

Komentarze

Oceń 

2024-05-03

Na 6

Jak zwykle zamówienie zrealizowane na 6.

Oceń 

2022-12-07

POleciłbym

POleciłbym znajomym tą aptekę ponieważ zamówienie zostało szybko zrealizowane a przy tym -
Rewelacyjna obsługa. Szybka wysyłka. Produkty bardzo starannie i dyskretnie zapakowane. Bardzo polecam

Oceń 

2022-06-07

Vidalista tadalafil mocny

Wszystko w porządku. Bardzo szybka realizacja zamówienia, dobrze zapakowane - żadne z opakowań z tabsami nie uległo uszkodzeniu. Polecam.

Oceń 

2020-02-08

Vidalista to uk

Everything got original and with a good price.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Polecam

Polecam ten lek jest jajbardziej działajacy na mój organizm.

Oceń 

2020-02-08

60

Wszystko super skompletowane i dostarczone.

Oceń 

2020-02-08

Vida 60 - mocna

Pełen profesjonalizm

Oceń 

2020-02-08

Kot

Najlepszy to mało powiedziane i po dużej ilości alkoholu działa jak zły ;0

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Tada

Bardzo polecam ten lek naprawde uratował moje malżeństwo...

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Tadalafil 60

Jestem stałym klientem tej apteki zawsze otrzymuje to co zamówiłem i ze wzgledu na wielkośc zamówień daja mi czasem gratisa na spróbowanie. Dużo sie mówi lewym towarze w internecie , ale to nie u kamagra.nety.pl . Polecam zawsze znajdziesz cos dla siebie bo mają największy wybór .

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Super

Dobry- polecam.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Tadalafil

Polecam - bardzo dobry lek.

Oceń 

2020-02-08

Centurion

Bardzo dobry Srodek i dostawa na czas .

Oceń 

2020-02-08

tabletki

Wszystko przebieglo prawidlowo,tylko nastepnym razem przesylka na paczkomat, zero stania w kolejce na poczcie.

  • 1 z 1 ludzi uznało tą recenzję za pomocną.
Oceń 

2020-02-08

Bardzo dobry

Końska dawka , działało na mnie 2 dni
Polecam brać po pól !!!
i dobra cena.

Napisz swoją opinię

Vidalista 60mg

Producent: Centurion Laboratories.

Opakowanie zawiera: 10 Tabletek, pudełko, ulotka.

Zniżki cenowe już od 2 opakowań.

Minimalne zamówienie to jedno opakowanie, zawierające 10 tabletek leku.

W przypadku chęci zamówienia więcej niż 10 opakowań prosi o kontakt - oferujemy bardzo duże upusty cenowe.

Napisz swoją opinię