Regulamin Apteki KAMAGRA.NET.PL

Zanim zaakceptujesz zamówienie, uważnie przeczytaj. 

Złożenie i potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży, zgodną z ustawą o handlu w internecie i pociąga za sobą konieczność zapłaty pełnej kwoty zamówienia. 

W przypadku braku wpłaty należności, mogą zostać poczynione kroki prawne zmierzające do wyegzekwowania pełnej należnosći, jak i odsetek w kwocie 100% ceny zamówienia za każdy dzień zwłoki.